תקנון

תקנון חניון טסים

החברה מספקת שירותי אכסנת רכבים לנוסעים הטסים לחו”ל.
במסגרת השירות נציגנו אוספים את רכבכם מהשדה- בתאריך ובשעה שקבעתם
ומשיבים לכם את רכבכם לשדה בתאריך ובשעה שרשמתם שאתם שבים ארצה.
כל רכב מחויב בביטוח מקיף לכל נהג מעל גיל 20 לצורך הנסיעה משדה התעופה וחזרה.

אין אנו בודקים את הרכב מבחינה מכנית.

אין בעלי החניון ו/או הנהלת החניון ו/או מפעיל החניון ו/או הבאים מטעמם אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לרכב, לרבות גניבה, שריפה או כל נזק פיזי אחר לרכב.

הכניסה לחניון מעניקה זכות חנייה בלבד, במקומות המיועדים לכך ואינה כוללת שרותי שמירה כלשהם, לרבות אי תחולת הוראות חוק השומרים תשכ”ז 1967.

אין בעלי החניון ו/או הנהלת החניון ו/או מפעיל החניון ו/או הבאים מטעמם אחראים לכל חפץ מכל מין וסוג שנמצא ברכב ועל מוסר הרכב להימנע לחלוטין מהשארת חפצים קל וחומר יקרי ערך ברכב בעת מסירתו לדייל

עצם ההתקשרות לשירות על ידי הלקוח תיחשב כהסכמה לכל תנאי התקנון.

 

ביטולים

במידה והזנתם את פרטי הזמנתכם והחלטתם לבטל

  • ביטול שיתבצע מעל יומיים ( 48 שעות לפני מועד מסירת הרכב שנקבע) לפני מועד ההזמנה- ללא חיוב.
  • ביטול שיתבצע מתחת ל48 שעות ממועד ההזמנה יחוייב בקנס של 100₪ וללא החזר כספי ( את יתרת הסכום ניתן לממש לחניה עתידית)
  • במידה וחזרת הלקוח משתנה בזמן שהייתו בחו”ל חלה עליו חובה לעדכן את בית העסק במועד החזרה החדש באמצעות מוקד השרות הטלפוני בלבד בעת שיחת הודעת השינוי יש לציין שם מלא כפי שהופיע בהזמנה, את מספר ההזמנה, מספר טלפון, מספר רכב וסוג הרכב. חזרה מחו”ל לפני הזמן מסיבת אבל מקרבה ראשונה/ פציעה גופנית אין אנו גובים תשלום נוסף.אך מכל סיבה אחרת יגבה 10% מההפרש הנותר לתשלום.

מדיניות פרטיות

1.1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: “מידע אישי”) אשר אנו מקבלים ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת חניה לכתובת הדוא”ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את השירות במועד.

1.2. המידע האישי, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

1.3. החניון עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

1.4. בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.

1.5. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך (להלן:”ההרשמה”). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לנו במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

1.6. אנו רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”).

*חניון טסים אינו אחראי במקרה של גניבת רכב עקב חניה בחניון
וכל רכב מחוייב בפוליסת ביטוח מקיף

*החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי

*הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותו, הפרתו, אכיפתו ו/או סיומו הנו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים ברמלה תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תקנון זה.